Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać
1) zaproszenia na sercańskie rekolekcje dla dziewcząt
2) informacje na temat rozeznania powołania pojawiające się na tej stronie
zapisz się poniżej:
E-mail:
Imię:

Dzieło Duchowej Pomocy Powołanym

„Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało.
Proście więc Pana żniwa,
aby wyprawił robotników
na żniwo swoje”.

/Łk 10, 2/Słowa, jakie Jezus kieruje wciąż do swoich uczniów są najtrafniejszym wyjaśnieniem nazwy: Duchowe Dzieło Pomocy Powołaniom, która w ostatnim czasie coraz częściej pojawia się na „scenie życia” zakonów i seminariów diecezjalnych. W encyklice Vita Consecrata skierowanej do osób konsekrowanych Jan Paweł II powiedział m.in.: „Wszyscy wierni powinni się nieustannie modlić za osoby konsekrowane”.

/nr 105/

Odpowiadając na ten apel Ojca Świętego, z którym miałyśmy wielki zaszczyt żyć i pracować podczas Jego błogosławionego pontyfikatu, prosimy Was, kochani bracia i siostry w Chrystusie, o objęcie duchową opieką Papieża, biskupów, kapłanów, diakonów oraz osoby konsekrowane, wśród nich całe nasze Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego (popularna nazwa: siostry sercanki). Powierzamy Waszemu wstawiennictwu u Serca Boga naszych przełożonych oraz wszystkie siostry: te po ślubach i te, które przygotowują się do nich w postulacie, nowicjacie czy złożyły dotychczas śluby czasowe. Troska o tę działkę w Kościele obejmuje w sposób szczególny powołania do naszego Zgromadzenia. Zatem prosimy o modlitwę, by nie zabrakło dziewcząt chcących podjąć z ewangeliczną pasją drogę służby Sercu Chrystusa. Oprócz modlitwy, prosimy też o ofiarowanie w powyższych intencjach cierpień, trudów czy radości, jakie niesie ze sobą codzienność.

&&&

Jeśli pragniesz dołączyć się do takiej wspólnoty modlitewnej chcemy Cię zapewnić o naszej pamięci przed Bogiem w Twojej intencji. Raz w miesiącu ofiarujemy za Ciebie i w intencjach, jakie nosisz w swym sercu Mszę Świętą w naszym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie przy ul. Garncarskiej 24, gdzie mieści się dom generalny Zgromadzenia.

Członkowie Duchowego Dzieła Pomocy Powołaniom zostają wpisani do specjalnej Złotej Księgi.

Zerwanie zobowiązań płynących z tej przynależności nie jest grzechem.

&&&

Włączając się w błaganie Kościoła o nowych robotników na niwie Pańskiej, wypełnij poniższą deklarację:

AKT OFIAROWANIA

Przebite Serce Jezusa, początku Kościoła, dla Ciebie
ja
włączam się w Duchowe Dzieło Pomocy Powołaniom
do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego
i ofiaruję Sercu Jezusa moje dary serca.


POSTANAWIAM PRZEZ OKRES:

miesiąc
pół roku
rok

modlić się o powołania kapłańskie, misyjne i zakonne a zwłaszcza o powołania do Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego – według pragnień Najświętszego Serca Jezusa. Przez wstawiennictwo świętego Józefa Sebastiana Pelczara – założyciela tego Zgromadzenia, polecać będę Bogu duchowy rozwój wszystkich sióstr, ich wytrwanie i wierność złożonym ślubom.

W TEJ INTENCJI:

przynajmniej raz w miesiącu ofiaruję Mszę św. i Komunię św.
zamówię Mszę św.
codziennie odmówię dziesiątek różańca świętego
codziennie przeczytam fragment Pisma Świętego
codziennie odmówię modlitwę o powołania
ofiaruję moje cierpienia, trudności i wszelką radość
ofiaruję moją naukę


podpis:


MÓJ ADRES E-MAIL: